Dowozy uczniów Zespołu Szkół w Jegłowniku w roku szkolnym 2023/2024

I kurs

6:40 Jegłownik

6:45 Szopy

6:50 Wikrowo

6:55 Wiktorowo

7:05 Kopanka Druga

7:15 Jegłownik

II kurs

7:25 Kopanka Pierwsza

7:30 Błotnica

7:40 Nogat

7:45 Jegłownik

Odwozy:

I kurs

13.35 Jegłownik- Szopy-Wiktorowo-Wikrowo-Kopanka Druga

II kurs

14.20 Jegłownik- Nogat-Błotnica-Kopanka Pierwsza

III kurs

15.10 Jegłownik- Szopy-Wiktorowo- Wikrowo-Kopanka Druga

Odbiór dzieci odbywa się z przystanków w wyznaczonych miejscach.

Dowozy i rozwozy uczniów w roku szkolnym 2023/2024