Nauczyciele pracujący na świetlicy w roku szkolnym 2023/2024

Anna Mordasiewicz, Sabina Liskowicz, Wioleta Rutkowska, Agnieszka Wieteska

Godziny pracy świetlicy

codziennie w godz. 7.00-8.00 i 11.30-16.00

***

REGULAMIN POBYTU W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Zajęcia rozpoczynamy punktualnie. Uczniowie przyjeżdżający rano, z pojazdów idą do sali świetlicy szkolnej.
 2. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Niewłaściwe zachowania będą zgłaszane do wychowawcy klasy.
 3. Nie wychodzimy z sali bez pozwolenia nauczyciela, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów
  i zabaw na boisku szkolnym.
 4. Używamy form grzecznościowych: „dzień dobry”, „do widzenia”, „dziękuję”, „przepraszam”.
 5. Nie przeszkadzamy koleżankom/kolegom w czasie odrabiania zadań domowych, a nauczycielom podczas prowadzenia zajęć.
 6. Dbamy o kulturę dyskusji. Nie przerywamy i nie oceniamy wypowiedzi innych.
 7. Sprzęt wypożycza wyłącznie nauczyciel.
 8. Po skończonych zajęciach/zabawie porządkujemy swoje otoczenie.
 9. Dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier. Za wypożyczony sprzęt odpowiada dany uczeń. W przypadku zniszczenia mienia odpowiedzialność ponoszą rodzice ucznia.
 10. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi.

Od nas zależy czy będziemy dobrze czuli się w naszej świetlicy! 😊