Aktywna Tablica to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i  nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowoczesnych technologii do terapii na lata 2020-2024. W tym roku szkolnym umożliwił zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pod kątem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoła zakupiła programy do terapii pedagogicznej, dysleksji, koncentracji uwagi, wspomagania rozwoju i pełen pakiet logopedyczny. Ponadto 4 laptopy i monitor interaktywny.

***

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Szkoła w ramach finansowania zakupiła wyposażenie elektroniczne i techniczne pracowni Audio-Video włącznie z nagłośnieniem i urządzeniami dodatkowymi. Pozwolą one realizować zainteresowania uczniów w tworzeniu i montażu nagrań dźwiękowych i filmów. Zakupiony został również sprzęt gospodarstwa domowego, który przyczyni się do realizacji i rozwijania umiejętności kulinarnych.

***

„Moje miasto bez elektrośmieci” to nieszablonowa edukacja oparta o materiały edukacyjne dostarczane do placówek oświatowych oraz cykle warsztatów edukacyjnych, eventów ekologicznych i happeningów. Nasza szkoła działając w ramach programu ma możliwość wyposażania się w nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal szkolnych. Wszystko to za elektrośmieci, w ramach autorskiego Funduszu Oświatowego. Zachęcamy do oddawania elektrośmieci oraz zużytych baterii do punktów zbierania w szkole. Budujemy wspólnie wartości recyklingu zużytych sprzętów jako elementu niezbędnego w procesie ochrony środowiska naturalnego.

***

W naszej szkole od września 2022r. na lekcjach historii i języka polskiego oraz zajęciach Koła Młodych Humanistów w kl. 7 i 8 realizowany jest ogólnopolski projekt „BohaterON”. Uczniowie poszerzają wiedzę o współczesnej historii Polski, w szczególności o Powstaniu Warszawskim. Kręcą filmiki, organizują dodawanie wpisów symbolizujących dowód uznania, pamięci i dumy ze swojej historii. Wysyłają zdjęcia, filmy, listy i laurki do Powstańców. Poprzez udział w projekcie uczniowie rozwijają kreatywność, poznają historię w nowoczesny sposób; uczą się być patriotami XXI wieku.

Patronat nad akcją objęli:

– Minister Edukacji Narodowej

– Instytut Pamięci Narodowej

– Muzeum Powstania Warszawskiego

– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

***

Od roku szkolnego 2022/23 nasi wychowankowie w przedszkolu i uczniowie klas I-II używają specjalnego pakietu „KUFEREK TAJEMNIC” i w klasie III „KUFEREK MATEMATYCZNY”, który stosuje 3 narzędzia TOC, które gwarantują rozwój umiejętności krytycznych. Dzieci, w swoim spokojnym tempie i poprzez ZABAWĘ, uczą się budowania i stosowania Gałęzi Logicznej, Chmurki oraz Drzewka Ambitnego Celu – krok po kroku, poprzez wiele fantastycznych aktywności pomagają bohaterom opowiadań rozwiązać ich codzienne problemy, wyzwania. Są to zagadnienia z życia każdego małego dziecka – dzięki temu wszystkie dzieci bardzo szybko angażują się i identyfikują z głównym bohaterem opowiadań i chcą jej naprawdę pomóc. A jest to możliwe, tylko dzięki zastosowaniu narzędzi TOC.