Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2022/2023:
p. Agnieszka Mucha i p. Maria Szydłowska

Spotkania i zebrania SKW organizowane są według potrzeb