ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2023/24

***

Koło wokalno – teatralne „Co nam w duszy gra…”  opiekun Dorota Fiedor

Na zajęciach dzieci uczą się prawidłowej emisji głosu, dykcji, śpiewu, gry aktorskiej, recytacji, rozbudzane są zainteresowania teatrem. Członkowie koła (uczniowie klas III – VII) przygotowują się do świadomego uczestnictwa w kulturze,  obcowania ze sztuką, bywania w teatrze, spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. Udział w zajęciach koła wokalno-teatralnego  umożliwia  rozwój zdolności i umiejętności muzycznych, teatralnych oraz rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i emocjonalną; wpływa także na  podwyższenie samooceny, daje możliwości przeżywania sukcesu.

***

Koło matematyczne – prowadząca Barbara Klebba

Przeznaczone dla wszystkich uczniów klasy VIII. Na zajęciach przygotowują się uczniowie do egzaminu ósmoklasisty i poszerzają wiedzę zdobytą na lekcjach.

***

Dyskusyjny Klub Książki” – prowadząca Anna Mordasiewicz

Adresaci – uczniowie klas 4-8. Uczestników łączy pasja czytania i poznawania nowych książek. Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, żeby dyskutować o wcześniej wybranej i przeczytanej książce oraz wrażeniach, jakie na nich wywarła. Poznają również sylwetki wybitnych literatów, poszerzają wiedzę z zakresu literatury i kultury języka. Słuchają też audiobooków i oglądają filmy stworzone na podstawie książek, aby porównywać dzieło literackie z filmowym.

***

Koło Młodych Humanistów” – prowadzący Krystyna Mordasiewicz

Adresaci – uczniowie klasy IV ( w niektórych projektach kl. VII i VIII ). Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu literatury, językoznawstwa, historii; korelacja przedmiotów humanistycznych; nowoczesne do zdobywania wiedzy historycznej; globalne nauczanie przedmiotów humanistycznych.

***

Koło przygotowujące uczniów do egzaminu” – prowadzący Krystyna Mordasiewicz

Adresaci – uczniowie klasy VIII. Zdobywanie i utrwalanie materiału z podstawy programowej obowiązującego na egzaminie VIII- klasisty (rozwiązywanie testów, pogłębianie wiedzy z literatury, języka, ortografii, teorii literatury oraz kultury języka).

***