XXXIII Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte

W dniach 30.05- 1.06 . 20 16 r. Poczet Sztandarowy  pod opieką p. S. Liskowicz i  p. W. Dębek

uczestniczył w XXXIII Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte .

W tym roku gospodarzem Sympozjum  była

Szkoła Podstawowa nr 2  im. Henryka Sucharskiego w Kwidzynie .

Naszą szkołę reprezentowały : Agnieszka Cier, Roksana Sokalska i Daria Bendyk .

Poczet uczestniczył w oficjalnych uroczystościach z udziałem Burmistrza Miasta Kwidzyna ,

Kwidzyńskich Organizacji Kombatanckich  i gości.

Pierwszego dnia uroczystości odbył się przemarsz uczestników Sympozjum ulicami Kwidzyna

w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP.

Zostały złożone kwiaty  na Skwerze Kombatantów .

Po Mszy św. w Katedrze św. Jana Ewangelisty  celebrowanej

przez Biskupa Diecezji Elbląskiej Jacka Jezierskiego ,  odbyło się spotkanie

Andrzejem Drzycimskim i Romualdem Karasiem – autorami książki o Westerplatte i H. Sucharskim .

Po oficjalnych obchodach  był czas na zwiedzanie miasta , udział w różnych warsztatach i spotkaniach.

  

Klub Szkół Westerplatte
UWAGA: Strona jest kopią strony http://www.sp1rypin.republika.pl/westerpltte.html  We wrześniu 1989 roku z okazji 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyło się zjazd Westerplatczyków. Organizatorem był ZBOWiD z Gdańska-Nowy Port. Na spotkaniu tym dyrektor i uczniowie Szkoły Podstawowej w Resku (woj. szczecińskie) wystąpili z inicjatywą powołania klubu szkół noszących imię związane z obroną Westerplatte. We wrześniu 1990 roku odbył się w Gdańsku, z udziałem naszej Szkoły, I Założycielskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, zarejestrowane 28 lutego 1991 roku w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku jako stowarzyszenie pod nazwą Klub Szkół Westerplatte z siedzibą w Gdańsku w Zespole Szkół Morskich. Klub działa w oparciu o statut. Członkami zwyczajnymi są szkoły. Członkostwo honorowe otrzymali m.in. wszyscy Westerplatczycy, a członkostwo wspierające niektórzy pracownicy sanatorium Gracja w Ciechocinku, siedziby Stowarzyszenia Rodzin Westerplatczyków i Hubalczyków. Elementami symboliki klubowej są: Znaczek Klubu, Sztandar, Hymn, Znak Pamięci oraz Medale Klubu.

Znaczek Klubu Szkół Westerplatte wykonany w formie naklejki samoprzylepnej, umieszczany jest na zaproszeniach, wydawnictwach, pismach klubowych, identyfikatorach, dyplomach.
Sztandar Klubu Szkół Westerplatte poświęcony został 27 kwietnia 1995 roku podczas uroczystej mszy św. w Katedrze na Wawelu przez kardynała Franciszka Macharskiego. Stałą siedzibą sztandaru jest Zespół Szkół Morskich w Gdańsku.

Hymn Klubu wybrany został w wyniku knkursu na XI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte. Została nim Pieśń o chwale. Słowa hymnu napisała Jolanta Gałkowska, muzykę Stefan Dąbrowski, nauczyciele SP 1 w Rypinie.

Pieśń o chwale

Z pamięci i chwały wyrosła ta pieśń
i z mocy ich czynów walecznych.
O tych zaśpiewajmy, co wrześniwe dni
na Westerplatte przeszli.
Ze śladów historii przyszłość wyrasta,
to my jej godnymi piewcami.
Zawiążmy dziś przeto przyjaźni tej krąg,
pamięci hymn śpiewajmy.
Ich Westerplatte wciąż żyje i trwa,
co dzień nasze trudy dźwigamy.
Nić męstwa więc mocno pochwyćmy dziś znów,
nieśmy w przyszłość przed nami.
Refren: Niech płynie pieśń w szeroki świat
i głosi pokoleniom,
że wyrastamy z ojczyzny tej,
która „nie gubi bohaterów”.
Znak Pamięci, mosiężny krzyż z napisem Westerplatte, opracowany został przez prof. Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku Franciszka Duszenko. Znak umieszczany jest przez szkoły klubowe na grobach zmarłych Westerplatczyków.
Medal Klubu został zaprojektowany i wykonany w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku. Otrzymali je Westerplatczycy i szkoły, które organizowały sympozja. 18 kwietnia 1996 roku Medale Klubu otrzymali: Regina Wierzchowska – emerytowany dyrektor naszej Szkoły, Maria Ostrowidzka – emerytowany wicedyrektor, Barbara Wiśniewska – emerytowany dyrektor Szkoły, Teresa Krzyżanowska dyrektor Szkoły, Kurator Oświaty – prof. dr hab. Mirosław Krajewski, Adam Łapkiewicz – Burmistrz Miasta Rypina, Mariusz Rudol – zastępca burmistrza.