Logopeda w roku szkolnym 2023/2024:

Pani mgr Katarzyna Dziura

Godziny zajęć:

Zajęcia logopedyczne  odbywają się w gabinecie logopedycznym, który wyposażony jest w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.  Terapia logopedyczna odbywa się indywidualnie indywidualnie lub w grupach 2 osobowych raz w tygodniu po 45 minut na każde dziecko.  W zajęciach logopedycznych uczestniczą przedszkolaki z grupy „Skrzaty” oraz uczniowie klasy pierwszej.  Do terapii zostały zakwalifikowane dzieci w oparciu o badania przesiewowe, które były przeprowadzane we wrześniu br.

Terapia obejmuje trzy najważniejsze etapy: 

1) usuwanie przyczyn istniejących zaburzeń 

2) wywoływanie głoski  bądź korygowanie głoski  wymawianej  nieprawidłowo 

3) utrwalanie prawidłowo brzmiącej głoski . Ten etap należy do najtrudniejszego i zajmuje on najwięcej czasu w terapii logopedycznej . Aby był w pełni osiągnięty potrzebna jest systematyczna praca przy współpracy logopedy dziecka i rodziców.