Klub Szkół Westerplatte

Szkoła Podstawowa w Jegłowniku od 1965 roku nosi imię „Obrońców Westerplatte”. 19 X 1985 r., w uznaniu za dobre efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej, otrzymała sztandar ufundowany przez miejscową społeczność. 

sztandar

Poczet sztandarowy z 1997 r.  (od lewej): Ola Goldberg, Rafał Kazimierowicz, Dagmara Burdyńska.

 

Od VI Sympozjum Szkół Westerplatte w Michowie (1993) nasza szkoła działa w Klubie Szkół Westerplatte.

Od tego roku systematycznie uczestniczymy w sympozjach i pracach klubowych. Poczet sztandarowy i uczniowie z samorządu reprezentują szkołę i gminę na kolejnych spotkaniach organizowanych przez członków K. Sz. W.

Sympozja, to spotkania z historią i teraźniejszością naszego kraju.  Uczniowie spotykają się z Westerplatczykami, słuchają ich wspomnień, razem z nimi uczestniczą w obradach, wycieczkach.

Te spotkania ze starymi żołnierzami, to wielka lekcja historii i patriotyzmu. Najczęstszymi i najwytrwalszymi gośćmi młodzieży są : St. Salwirak, Michał Pryczek, Wiktor Bielas.

image007

Wspólne zdjęcie żołnierzy – obrońców Westerplatte i naszego pocztu sztandarowego

                                 

       Gospodarze zapoznają nas z historią, zabytkami, ciekawostkami przy­rodniczymi swojej okolicy. Uczestniczymy w wielu atrakcyjnych wycieczkach. Tu rodzą się przyjaźnie, dzięki którym we wszystkich zakątkach kraju mamy znajomych. W ich szkołach możemy zatrzymać się podczas kilkudniowych wycieczek. A oni służą nam pomocą, są naszymi przewodnikami.

My odpłacamy się innym tym samym – u nas mogą odpocząć, przenocować, pożywić się i spotkać z naszą młodzieżą.

Tradycją szkoły stały się wycieczki na Westerplatte, składanie kwiatów na cmentarzu, poznawanie historii patrona szkoły u źródeł.

Do głównych zadań Klubu Szkół Westerplatte należy opieka nad żyjącymi Westerplatczykami i pamięć o zmarłych. Tradycją jest umieszczanie na grobach zmarłych żołnierzy z Westerplatte Znaków Pamięci. Taki Znak Pamięci umieściliśmy na grobie P. Piotra Nowika na cmentarzu w Lidzbarku Warmińskim. 

image009

Poczet Sztandarowy przy grobie żołnierza Westerplatte –Piotra Nowika.. 

Tego roku otrzymaliśmy zaproszenie na kolejne sympozjum, które odbędzie się w Krakowie, w dniach 27-29 kwietnia 2000 r.