W tym roku pod hasłem: Z optymizmem i nadzieją!

Podążając śladem innych polskich placówek, również i my – cała społeczność zrzeszona wokół Zespołu Szkół w Jegłowniku, włączamy się w coroczną akcję.

Celem udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Szczęścia w Szkole jest zwrócenie szczególnej uwagi na szczęście i dobrostan- odkrywanie swoich mocnych stron i pozytywów u innych, poczucia sensu, bliskości z innymi.

Niech to będzie Nasze – szkolne, klasowe, zespołowe, wspólnotowe działanie.

Razem celebrujmy dobry czas. W ten sposób kształtujemy dobre życie.

Ogólnopolski Tydzień Szczęścia