Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i klasy I na rok szkolny 2023/2024 zostanie wywieszona 29.03.2023 r. na wewnętrznych drzwiach przedszkola i szkoły.

Informacje o wynikach rekrutacji można także uzyskać telefonicznie pod nr 55 231 25 21.

Przypominamy również, że do 12 kwietnia 2023 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola i I klasy. (wzór oświadczenia do pobrania ze strony szkoły lub do pobrania w sekretariacie szkoły).

Pierwszy etap rekrutacji do przedszkola i I klasy na nowy rok szkolny 2023/2024 zakończony.