Komunikaty

W dniu 3 września 2018 r.

odwozy uczniów ze szkoły

odbędą się o godz.1130.

 

Dokumenty do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA do klasy I 2018-2019(2)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

WNIOSEK do przedszkola 2018-2019(1)

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do publicznych
przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie
na rok szkolny 2018/2019

kryteria rekrutacji rok 2018.2019 OD WÓJTA

ZARZĄDZENIE Nr 5/OG/2018

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 31 stycznia 2018 roku

 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie

ZARZĄDZENIE Nr 5OG2018 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania -1

INFORMACJA

w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

 plik do pobrania

pismo_wszawica