Komunikaty

Dyrektor Zespołu Szkół w Jegłowniku informuje, że harmonogram rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Jegłowniku na rok szk. 2017/2018  zostanie ogłoszony 3.04. 2017 r.

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Składanie wniosków nastąpi zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

wniosek przedszkole (2)

REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. dyrektor szkoły ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

17. 10.2016

31. 11.2016

02. 05.2017

16. 06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JEGŁOWNIKU

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Termin Działania
01.03.2016 – 11.03.2016 Składanie deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego(dotyczy tylko dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego )
14.03.2016 Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc.
15.03.2016 – 31.03.2016 Rozpoczęcie rekrutacji na wolne miejsca do Punktu Przedszkolnego. Pobieranie i składanie wniosków wraz załącznikami w siedzibie Szkoły Podstawowej w Jegłowniku.
04.04.2016 r. Podanie do publicznej wiadomości ( tablica informacyjna w przedszkolu) lista kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do Punktu Przedszkola.
Od 05.04 do 11.04. 2016r. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do Punktu Przedszkola.
15.04.2016r. Podanie do publicznej wiadomości ( tablica informacyjna ) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Przyjmowanie wniosków do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego
Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Przygotowanie i wydanie przez Komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego
W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od otrzymania odwołania Rozstrzygnięcie przez dyrektora Szkoły Podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego.
                                                 Postępowanie uzupełniające do Punktu Przedszkola
  6 czerwca 2016 Opublikowanie wykazu wolnych miejsc
4-10 czerwca 2016 Wydawanie wniosków na wolne miejsca.
do 12 czerwca 2016 Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do Punktu Przedszkolu.
20 czerwca 2016 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu osobistego lub pod nr tel. 55- 231-25-21

Ewa Okinczyc- dyrektor Szkoły Podstawowej w Jegłowniku

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO Punktu przedszkolnego

 

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obr. Westerplatte w Jegłowniku informuje, że w Punkcie Przedszkolnym na rok szk. 2016/2017 jest 6 wolnych miejsc.

 

 

Dyrektor Ewa Okinczyc

 

 

 *****************************************************

Szkolny zestaw podręczników

plik do pobrania

szkolny-zestaw-podręczników-w-Szkole-Podstawowej-2015-2016

U W A G A   !

PODRĘCZNIKI DO KLASY I, II oraz IV

BĘDĄ DOSTĘPNE DLA UCZNIÓW W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.

RODZICE KUPUJĄ JEDYNIE PODRĘCZNIK DO RELIGII

*****************************************************

 

 

Edit This Entry