Komunikaty

 

OSTATNI WYJAZD  NA BASEN

WRAZ  Z  ZAKOŃCZENIEM PIERWSZEJ CZĘŚCI  II EDYCJI PROJEKTU „ UMIEM PŁYWAĆ

ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK (25 MAJA)    O GODZ.12.00.

Przewidziany powrót około godziny 15.00.

 

 koordynator  Dorota Fiedor

608266916

Uwaga !

 Począwszy od 7 maja 2018 roku opłaty za żywienie w szkole i przedszkolu można dokonywać na konto:

82 8300 0009 0091 2057 2000 0020

Natomiast opłaty stałe (za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz.) należy dokonywać na konto:

61 8300 0009 0091 2057 2000 0010.

 Wszystkie płatności należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie, czyli do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Dokumenty do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA do klasy I 2018-2019(2)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

WNIOSEK do przedszkola 2018-2019(1)

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do publicznych
przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie
na rok szkolny 2018/2019

kryteria rekrutacji rok 2018.2019 OD WÓJTA

ZARZĄDZENIE Nr 5/OG/2018

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 31 stycznia 2018 roku

 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie

ZARZĄDZENIE Nr 5OG2018 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania -1

INFORMACJA

w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

 plik do pobrania

pismo_wszawica