Projekty

Projekt z edukacji finansowej ” Myślę , decyduje , działam – finanse dla najmłodszych

Znalezione obrazy dla zapytania SKEFZnalezione obrazy dla zapytania SKEF NBP

Nasza szkoła od kwietnia 2017 roku realizuje 2,5 letni projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” w ramach programu edukacji ekonomicznej współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Pakiet edukacyjny został opracowany przez ekspertów: dr hab. Małgorzatę Żytko, prof. UW, dr Alinę Kalinowską z UWM w Olsztynie i Ewę Kruk ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Ma on innowacyjny charakter dzięki odejściu od tradycyjnej „podręcznikowej” metody realizacji na rzecz pracy metodą projektu i jest ściśle związany z edukacją matematyczną i społeczną.

Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”:

  • zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im istnienie szeregu instytucji finansowych, buduje wiedzę na temat pieniądza;
  • rozwija doświadczenia i umiejętności dzieci związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej;
  • umożliwia osobiste przeżycie sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach, krytyczne czytanie tekstów związanych z pieniędzmi;
  • rozwija umiejętności wartościowania i rozumienia humanistycznego wymiaru procesów finansowych i namysłu nad wyborami związanymi z finansowym wymiarem stylów życia;
  • rozwija postawę krytycznego myślenia nad spotykanymi na co dzień zjawiskami kultury finansowej.

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” opiera się na koncepcji „pakietu projektów edukacyjnych”, które sprzyjają doświadczaniu przez dzieci nowych sytuacji związanych
z posługiwaniem się pieniędzmi w sposób świadomy, budowaniu intuicji finansowej i rozumieniu tego obszaru życia w sposób odpowiedzialny i krytyczny. Obszary tematyczne programu to: pieniądz, zarabianie pieniędzy, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, sklep, instytucje finansowe, oszczędzanie i inwestowanie, solidarność i wzajemna pomoc.

We wrześniu rozpocznie się kontynuacja zajęć w ramach projektu w wymiarze 36 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018.

Uczniowie klasy drugiej wraz z nauczycielem Emilią Boggero pełniącym rolę trenera  oprócz udziału w zajęciach będą uczestniczyć w konkursie na najlepszą opowieść graficzną pt. „Jak gospodaruje swoimi kieszonkowym?”.

****************************

Projekt „Umiem pływać”    realizowany przy współpracy z ESZS.

Terminy wyjazdów: aktualizacja wkrótce

Koordynator projektu

p.Dorota Fiedor

IMG_20171031_142926 IMG_20171031_142924 IMG_20171121_144609 IMG_20171031_142859 IMG_20171121_143957 IMG_20171017_144941 IMG_20171121_144403 IMG_20171121_143831 IMG_20171031_145336 IMG_20171121_144153 IMG_20171017_144910

 PROJEKT „SZKOŁA MŁODYCH GENIUSZY”

 

 

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Partnerzy: Gmina Rychliki, Gmina Markusy, Gmina Pasłęk, Gmina Gronowo Elbląskie oraz podległe im szkoły: Szkoła Podstawowa w Zwierznie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sucharskiego w Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku, Szkoła Podstawowa w Rychlikach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim oraz Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku.
W Projekcie uczestniczyć będzie 194 uczniów, 84 nauczycieli oraz prawni opiekunowie uczniów. Celem projektu jest podniesienie umiejętności kluczowych uczniów oraz ich kreatywności, innowacyjności i pracy w zespole, a także doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli.

W czasie roku szkolnego uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych kształcących umiejętności matematyczne, językowe, ICT oraz w zajęciach pozaszkolnych z kreatywności, innowacyjności. Efektem działań będzie zorganizowany przez uczestników „Festiwal kreatywności”. W projekcie przewidziano również wyjazdy edukacyjne do Warszawy, Katowic i Gdyni.

W projekt zaangażujemy również nauczycieli ze szkół partnerskich. Zorganizujemy dla nich szkolenia doskonalące z zakresu nowoczesnych metod pracy, w tym wykorzystania technologii ICT oraz zajęcia kształtujące u uczniów właściwe postawy (kreatywność, innowacyjność, pracę w zespole).

Działania Projektu będą również skierowane do rodziców, dla których zorganizujemy „Akademię dla rodziców”. Dzięki projektowi chcemy przekonać jego uczestników, że sukces może osiągnąć każde dziecko, bez względu na miejsce zamieszkania. Mamy nadzieję, że świadomość ta przyczyni się do wzrostu aspiracji edukacyjnych wszystkich uczestników projektu.
Czas realizacji: 01.01.2017 – 30.09.2018

Wartość projektu: 1 557 982,32 zł (w tym dofinansowanie 1 479 482,32 zł)

Projekt „Szkoła młodych geniuszy” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Scenariusze opracowane w ramach projektu
Krystyna Mordasiewicz – Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku Gabriela Wojciechowska – W marcu jak w garncu Emilia Boggero – Podróżujemy po krainie liczb Emilia Boggero – Co dzieje się wiosną na łące_ Krystyna Mordasiewicz – Kazimierz – jedyny polski władca z przydomkiem _Wielki_ Gabriela Wojciechowska – iastuny wiosny Krystyna Mordasiewicz – Tu wszędzie jest moja ojczyzna_ – Polska. Emilia Boggero. – Wesołe zabawy z ortografią Gabriela Wojciechowska – Warzywa i owoce są pyszne i zdrowe Krystyna Mordasiewicz – Codzienność wśród liczb – czytanie ze zrozumieniem Krystyna Mordasiewicz – Bawimy się w pisarzy, czyli o sztuce pisania opowiadań Emilia Boggero – Planujemy zakupy Gabriela Wojciechowska – Dyrygent i batuta Krystyna Mordasiewicz – Społeczeństwo średniowiecza – lekcja powtórzeniowa Krystyna Mordasiewicz Emilia Boggero – „Odszukam, zapiszę, zapamiętam” Gabriela Wojciechowska – Prostokąt i kwadrat

 

 

Europejski program ” Owoce i warzywa w szkole „

DSC09940