Wiadomości sportowe 2017/18

ROK   SZKOLNY   2017/18

Drodzy Rodzice!

Zachęcam Państwa dzieci ,z klas I-III ,do wzięcia udziału

w II edycji projektu „UMIEM PŁYWAĆ”.

Informuję, że liczba miejsc jest ograniczona.

Pierwszy wyjazd odbędzie się 8 marca o godz.12.30

szkolny koordynator – Dorota Fiedor                                            

608 266 916

 

Chłopcy wywalczyli srebro !

Dnia 17 listopada reprezentacja chłopców naszej szkoły wzięła udział
w IGRZYSKACH DZIECI  MINI KOSZYKÓWKI, które odbyły się w Pasłęku.
Oto lista zwycięzców:
Oskar Marszałek, Krystian Rabęda, Paweł Dymski,   Ksawery Madeja, Bartosz Bychawski,
Wiktor Napieralski, Dawid Gliwiński, Patryk Ruda, Dawid Jurkiewicz, Łukasz Mittelsteadt, Kacper Dębek.
IMG_20171117_113650IMG_20171117_113646IMG_20171117_113640+IMG_20171117_114019IMG_20171117_115930

Projekt ” Umiem pływać”

Drodzy Rodzice!
 Dnia 28 listopada 2017 roku odbędą się ostatnie zajęcia z projektu „Umiem pływać”.
W związku z powyższym pragnę Państwu i dzieciom podziękować za współpracę i zaufanie.
Mam nadzieję, że nasze spotkania w wodzie przyniosły dzieciom  wiele radości, a także przyczyniły się
do poprawy umiejętności pływania.

                                                                                                                        koordynator projektu
Dorota Fiedor

DSC07424 DSC06948 DSC06950 DSC07432 DSC06956 DSC07437 DSC06900 DSC06886 DSC06919 DSC06903 DSC06960 DSC06958

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

      prowadząca:mgr Dorota Fiedor

 

KL.I i II PONIEDZIAŁEK 12.45

KL.III   PONIEDZIAŁEK 11.45

 

PRZEDSZKOLAKI  GR.STARSZA PONIEDZIAŁEK 8.00

GR.MŁODSZA ŚRODA                9.30

 

                        „MAMO, TATO – ĆWICZ RAZEM ZE MNĄ”

 

Nasze dzieci w wieku szkolnym codziennie dzielnie maszerują z tornistrami, pochylają się nad książkami i… przeciążają kręgosłup. A od tego tylko krok do wad postawy, które potem trzeba korygować latami. Nie pozwól, by do tego doszło. Lekarze przyznają, że większość kłopotów z kręgosłupem i wad postawy u dzieci ma swój początek w wieku szkolnym. Dlatego zwracajmy szczególną uwagę na sylwetkę naszych uczących się pociech.

Ćwiczenia wykonywane raz w tygodniu, w szkole, na gimnastyce korekcyjnej to stanowczo za mało. Dziecko powinno ćwiczyć kilka razy w tygodniu, najlepiej codziennie.
Młodsze dzieci nie powinny ćwiczyć same, tylko pod kontrolą rodziców, gdyż wykonując ćwiczenia w niewłaściwy sposób mogą pogłębić już występującą wadę postawy.
Dziecku ćwicząc razem z rodzicami będzie raźniej, a Wy będziecie czuwać nad prawidłowym wykonywaniem ćwiczeń.
RODZICU OBSERWUJ SWOJE DZIECKO!

Co to jest prawidłowa postawa?

Postawą określamy układ ciała, jaki przybiera człowiek stojąc swobodnie w pozycji pionowej.
W prawidłowej postawie głowa nie powinna być wysunięta do przodu, lecz znajdować się ponad kręgosłupem. Barki również nie są wysunięte do przodu, łopatki przylegają do klatki piersiowej – nie odstają. Wystawanie brzucha nie powinno być zbyt duże. Stopy na dwa, trzy palce odstawione względem siebie, rzepki zwrócone do przodu.

 

Problem prawidłowej postawy to nie tylko estetyka, to prawidłowy rozwój i zdrowie dziecka. (sprawność układu ruchu, oddychania, krążenia i trawienia)

 

Co rozumiemy pod pojęciem wada postawy?

Określamy tak, odchylenie od ogólnie przyjętych, podanych cech prawidłowej postawy.
Osią całego ciała jest kręgosłup i dlatego jego ustawienie, i ukształtowanie ma zasadniczy wpływ na prawidłową postawę lub występowanie jej wad.

Przyczyny ich powstawania:

  Przewlekłe schorzenia układu oddechowego, krążenia, układu kostno – stawowego

  Wady wzroku i słuchu

  Złe warunki bytowe i higieniczne (niedożywienie, brak snu, zmęczenie)

  Jednostajny tryb życia

  Zaburzenia psychiczne

  Przyswojenie wadliwego „poczucia postawy”

  Płasko – koślawe ustawienie stóp

  Wady wrodzone

 

Krytyczne okresy powstawania wad postawy

W okresie szkolnym należy zwrócić uwagę na dwa krytyczne okresy, kiedy to powstaje najwięcej wad postaw:
1. Wiek 6 -7 lat, związany ze zmianą trybu życia ( kilkugodzinne przebywanie w szkole, w pozycji siedzącej)
2. związany ze „skokiem pokwitaniowym” wiek dzw. 11 – 13 lat. ,chł. 13 – 14 lat.

Intensywny wzrost, zmiana proporcji ciała oraz układu środka ciężkości i brak pokrycia tych zmian siłą mięśni, stwarzają sytuację ,w której pogarsza się już występująca wada postawy .
Okres ten wymaga szczególnej uwagi rodziców  na dziecko, dla którego, jest to wiek ostatniej szansy wyrównania istniejących odchyleń .

Etapy korekcji

Dziecko z niewielką wadą postawy nie uświadomi sobie tego stanu, bo nie odczuwa bólu. Dlatego musimy uświadomić dziecko o występującej wadzie postawy oraz negatywnych konsekwencjach grożących w przypadku pozostawienia sprawy własnemu biegowi. Przekonane o tym dziecko, będzie miało aktywny stosunek do procesu korekcyjnego.

Proces ten jest przeważnie długotrwały, dlatego motywacja czynnego udziału dziecka musi być stale, umiejętnie podtrzymywana.
Odpowiednio dobrane ćwiczenia są jednym z czynników oddziaływania korekcyjnego.
Reasumując:
I etap – to uświadomienie dziecku jego defektu i wzbudzenie aktywnego stosunku do jego zwalczania (ćwiczymy …)
II etap – to umiejętność skorygowania postawy, wytworzenia nawyku prawidłowej postawy oraz wykluczenie tego, co złe w postawie. Jest to zadanie trudne ze względu na utrwalenie nieprawidłowego nawyku „garbienia się”. Na tym etapie stosujemy metodę:
– samokontroli wzrokowej – dziecko przyjmuje przy lustrze prawidłową postawę          (ustawienie kończyn dolnych, miednicy, brzucha, klatki piersiowej, barków, łopatek i głowy).
Po opanowaniu umiejętności poprawiania postawy metodą wzrokową, przechodzimy do kolejnej metody:
– czucia wewnętrznego tj. po skorygowaniu postawy przed lustrem, polecamy dziecku zamknąć oczy i zapamiętać swój układ ciała, później dokładamy dowolne ruchy kończyn górnych, sprawdzając co pewien czas swoją postawę w lustrze (otwiera i zamyka oczy)
III etap – to wyrobienie zdolności do trwałego utrzymywania skorygowanej postawy  (kontrola wzrokowa i czuciowa)
IV etap – to utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w różnych warunkach, w czynnościach życia codziennego .

 

Treść tych etapów zawierają słowa:

WIEDZIEĆ – CHCIEĆ – CZUĆ – UMIEĆ

 

Rodzicu ,zapamiętaj!

Jednym z głównych czynników zapobiegających wadom postaw na każdym etapie życia Twojego dziecka jest ruch.

IMG_20171106_120712 IMG_20171106_131446 IMG_20171106_132114 IMG_20171106_131437 IMG_20171106_131415 IMG_20171106_120734 IMG_20171106_131428 IMG_20171106_132308 IMG_20171106_120706 IMG_20171106_132222 IMG_20171106_120743 IMG_20171106_120724

ROK   SZKOLNY   2016/17

Projekt ” Umiem pływać „

koordynator : Dorota Fiedor

Główne cele projektu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci ,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie intensywne.
  • Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. W sposób szczególny wpływa na ogólny rozwój i sprawność dzieci. Liczne badania wyraźnie wskazują, że „mali pływacy” mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od „niepływających” rówieśników. Wykazano również, że ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.
  • Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt jest kierowany do dzieci – uczniów klas I-III, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.
  • Mając ,więc na uwadze powyższe stwierdzenia, po prostu pływajmy!

20170307_142015 20170307_142804 20170307_142935 20170307_143244 20170307_144737 20170307_144805 20170307_144918 20170307_145329 20170307_145437 20170307_145524 20170307_145850 basen 1 20170307_142011

 

***********************************

Powiatowe Biegi Przełajowe w Pasłęku

30.09 .16

img

Złoty medal zdobyła Klaudia Wieczorek  z kl. VI

img

 

img

POWIATOWY  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ w Nowakowie

12.04.2016

Eliminacje do WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU

zdobyły tylko dwie drużyny, nam zabrakło kilku bramek…

Naszych chłopców wyróżniały nie tylko pomarańczowe koszulki

sponsorowane przez trenerkę , ale i piękne zachowanie na boisku i poza nim .

        Możemy być z nich dumni!

t2 t3 t4 t5

I miejsce – Turniej o Puchar Tuska – 15.09

Rywalizowały zespoły dziewcząt i chłopców klas II-VI z Jegłownika i Gronowa Elbląskiego .

DSC03132DSC03137DSC03138DSC03136DSC03156DSC03155DSC03158DSC03148DSC03144DSC03140

rok szkolny 2014/15

Zajęcia na basenie w Malborku

w ramach projektu unijnego ”  Jegłownickiej Akademii Nauki „

20150318730201503187312015031873220150318739201503187412015031873720150318722

******************************************************************************************

Mamy SUPER  STRZELCA  !

Dnia 14 marca odbyły się zawody strzeleckie na terenie MOSiR w Elblągu, w których

uczestniczyły dzieci i młodzież z woj. warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz z Kaliningradu.

Karolinka  Fiedor w grupie wiekowej dziewcząt 8-11 lat zajęła

3 miejsce zdobywając 91 punktów na 10 oddanych strzałów z karabinu pneumatycznego.

karolinakar

Karolinka uczęszcza na zajęcia strzeleckie i pływackie do Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK” w Elblągu.

GRATULUJEMY   🙂

**********************************************

 Wyjazd klasy IV z Panią Dorotą Fiedor na zajęcie sportowe w wodzie

bas1bas 2bas3bas 4bas 5bas 6bas7bas 8bas9

ZABAWA  NA   LODOWISKU

30 grudnia 2014 uczniowie uczestniczący

w zajęciach koła ekologiczno- turystycznego i w zajęciach socjoterapeutycznych

wraz z panią Katarzyną Dziura i Krystyną Mordasiewicz doskonalili jazdę na łyżwach na elbląskim lodowisku .

Niektórzy po raz pierwszy mieli łyżwy na nogach.

lodow13

lodow12

Gorące kakao ” ostudziło” emocje po łyżwiarskich wyczynach 🙂

********************************************************************

Dnia 14 listopada grupa uczniów z naszej szkoły

wraz z opiekunem panią Dorotą Fiedor wyjechała na lodowisko kryte do Elbląga.

Podczas pobytu na tafli nie brakowało dobrego humoru i świetnej atmosfery.
Na koniec „łyżwiarze” raczyli swoje podniebienia gorącą, pyszną czekoladą.
erwe
ew
lod
***************************************************************************************
WYJAZD   NA  BASEN  KLASY  V
z opiekunem panią Dorotą Fiedor
basen1basen4basen3basen2
 ****************************************************************************
 MECZ O PUCHAR DONALDA TUSKA
GRONOWO ELBLĄSKIE – JEGLOWNIK
W kategorii klas IV-VI  uczniowie z naszej szkoły wygrali sześcioma punktami ,  natomiast
w klasach szóstych był remis.
45 sport1sport2
Grunt do dobra zabawa i integracja !!!