Konsultacje projektu dokumentu „MOF ELBLĄGA 2030 Strategia rozwoju ponadlokalnego”

Konsultacje projektu dokumentu „MOF ELBLĄGA 2030 Strategia rozwoju ponadlokalnego”

Prezydent Elbląga zaprasza do udziału w konsultacjach projektu dokumentu „MOF ELBLĄGA 2030 Strategia rozwoju ponadlokalnego” Konsultacje prowadzone będą w okresie od 3 lipca 2023 r. do 9 sierpnia 2023 r. Szczegóły na stronie BIP Gminy Miasto Elbląg pod adresem: https://bip.elblag.eu/artykul/241/1647/konsultacje-projektu-dokumentu-mof-elblaga-2030-strategia-rozwoju-ponadlokalnego?fbclid=IwAR08TJ0LCGd4C_iwehZCb1DqHkSRViWy4Z2k1tXLa4QYkj34-iNxxpzu61o