Informacja Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

Informacja Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

Szanowni Państwo, Działając prewencyjnie informujemy, że Wójt Gminy Gronowo Elbląskie podjął działania w sprawie ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Prosimy o zapoznanie się z ulotką (link poniżej) przygotowaną przez Urząd Gminy i stosowanie się do niej w razie konieczności. https://gminagronowo.pl/PL/1000/1681/Punkty_dystrybucji_tabletek_jodku_potasu_na_terenie_Gminy_Gronowo_Elblaskie/k/?fbclid=IwAR3EH_R5FMFHE6nHGL8tmx2LNqLQbdNuQ86Tc3cTe7Zpl9KxW5aa2Sv2GBs Z poważaniem