Zebrania z rodzicami

 

 

Zebrania rodziców  w roku szkolnym 2016-2017

Lp. Data Godzina Forma  zebrania
1. 21.09.2016 r. 16 30 Zebranie ogólne rodziców oraz zebrania klasowe
2. 23.11.2016 r. 16 30 Zebrania klasowe
4. 18.01.2017 r. 16 30 Zebranie ogólne rodziców oraz zebrania klasowe
5. 26.04.2017 r. 16 30 Zebrania klasowe
6. 17.05.2017 r. 16 30 Spotkania indywidualne

 Ewentualne zmiany terminu spotkań każdorazowo będą podawane do publicznej wiadomości.