Zebrania z rodzicami

rok szkolny 2018/19

Lp. Data Godzina Forma zebrania Uwagi
1. 19.09.18 1600 Zebranie ogólne rodziców

oraz zebrania klasowe

2. 28.11.18 1600 Zebrania klasowe
3. 16.01.19 1600 Zebranie ogólne rodziców

oraz zebrania klasowe

4. 08.05.19 1600 Zebranie  klasowe
5. Czerwiec 2019 r. Spotkania indywidualne

Terminy spotkań z rodzicami  r. szk. 2018/2019

 

Ewentualne zmiany terminów spotkań każdorazowo będą podawane do publicznej wiadomości.