Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA RODZICÓW

Z przyczyn niezależnych zebranie rodziców z dnia 11.09.2017 r

zostaje przełożone na 20.09.2017 r. na godz. 16.00.

Lp. Data Godz. Forma zebrania
1. 11.09.2017 16.00 Zebranie ogólne i klasowe rodziców
2. 29.11.2017 16.00 Zebranie klasowe
3. 17.01.2018 16.00 Zebranie ogólne i klasowe rodziców
4. 11.04.2018 16.00 Zebranie klasowe
5. 23.05.2018 16.00 Zebranie ogólne i klasowe rodziców