Kalendarz

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dyrektor Szkoły ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

 

  • 02 listopada 2018 r.
  • 15 kwietnia 2019 r.
  • 16 kwietnia 2019 r.
  • 17 kwietnia 2019 r.
  • 29 kwietnia 2019 r.
  • 30 kwietnia 2019 r.
  • 02 maja  2019