Kalendarz

Dyrektor szkoły ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

 

  • 2. 05.2018 r.
  • 4. 05.2018 r.
  • 1. 06.2018 r.