RODO

Administrator Danych  Osobowych – Dyrektor Zespołu Szkół w Jegłowniku

Inspektor Danych Osobowych:  iod.zs.jeglownik@gminagronowo.pl