Historia

   Historię szkoły przedstawia nauczycielka Szkoły Podstawowej w Jegłowniku – mgr Alicja Niechciał:

   Rok 1945, rok powstania szkoły, jak wszystko w owym czasie, był skromny – kilka ławek, krzeseł, lekcje odbywały się w 3 budynkach rozrzuconych wzdłuż ulicy Malborskiej. Pracowała w niej najpierw pani Justyńska, a młodzież w większości, była starsza i przerabiała program dwóch klas w jednym roku. Szkoła była gwarna od rana do wieczora, bo wieczorem były organizowane kursy likwidujące analfabetyzm.  Z latami przybywa młodzieży i nauczycieli.Koniec lat 40, to okrzepnięcie szkoły, przybywa sprzętu i dochodzą pierwsze pomoce. Od „Dziadka Mroza” w 1949 r uczniowie otrzymują radio.        W szkole robi się ciasno, w ramach hasła „Tysiąc szkół na tysiąclecie” zostaje oddany w 1964 r do użytku budynek, w którym dzisiaj znajdujemy się. W 1964 r oddano uczniom salę gimnastyczną, a na terenie szkoły powstaje boisko (trawiaste) i działki.Skończyło się bieganie od szkoły do szkoły. Działać zaczyna świetlica szkolna, gdzie dzieci za 2 zł 40 gr mogą zjeść posiłek.        Rok 1965 – to ważna data – nadano szkole imię, które nosi do dziś, im.Obrońców Westerplatte.Nowy budynek szkolny początkowo przestronny i luźny jest coraz bardziej zaludniony. Na przełomie lat 1960/70 powstaje Szkoła Przysposobienia Rolniczego, którą później przemianowano na Zasadniczą Szkołę Rolniczą.  Uczniowie tej szkoły zajmują czołowe miejsca na wystawie płodów rolnych w powiecie. Sukcesy ich są zauważone i odnotowane. Nie są to jedyne osiągnięcia. Osiągamy sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Lista zwycięzców i olimpijczyków jest długa.        Kolejne lata – to lata rozbudowy budynku i polepszenie warunków nauki, więcej sprzętu i pomocy. Pierwszy czarno–biały telewizor „Wawel” ufundował szkole prężnie działający Komitet Rodzicielski. On też w 1985 r ufundował szkole sztandar.Przez minione lata szkoła wychowała wielu światłych i rzetelnych ludzi, którzy rozrzuceni po kraju, i nie tylko, którzy pracują dla dobra swojego i innych. Przykładem tego mogą być nasi absolwenci – nauczyciele tej szkoły. Do nich zaliczę:·        Zbigniewa Reissa – ucznia i nauczyciela, dyrektora,·        Małgorzatę Bożejewicz – uczennicę i nauczycielkę, która przepracowała tutaj 30 lat,·        Krystynę Mordasiewicz, Krystynę Buchholc, Emilię Muchę, Renatę Strzelecką, Dorotę Fiedor.

W trakcie różnych zmian strukturalnych, byliśmygminną szkołą zbiorczą. Na skutek likwidacji SP w Fiszewie, od 1983 r uczniowie z tej miejscowości dojeżdżają do nas. Nauka trwa  od 800 do 1600, klasy młodsze chodzą do szkoły na 2 zmiany. W międzyczasie powstaje przy szkole boisko asfaltowe, a w związku z ufundowaniem sztandaru, wymieniony zostaje praktycznie cały sprzęt i umeblowanie. Znikają z klas ławki i kałamarze. Krzepniemy. Zwyczaje stają się tradycją.        W latach 70 należymy do Klubu Szkół noszących imię związane z Obroną Polskiego Morza.        Początek lat 80 – to zawieszenie działalności Klubu i nie tylko. Działalność ta zostaje reaktywowana w roku 1990 – powstaje Klub Szkól Westerplatte, do którego wstępujemy w 1993 r.        Od 1990 roku jesteśmy szkoła samorządową, a dzięki temu nigdy nie zawiesiliśmy działalności zajęć pozalekcyjnych. Są one finansowane przez Radę Gminy. Początkowo było to 50 godz. tygodniowo, a obecnie 30 godz. Zajęcia pozalekcyjne to: SKS, kółka: taneczne, wokalne, matematyczne, ekologiczne, recytatorskie, informatyczne, polonistyczne i teatralne.        Od 1989 r młodzież nasza uczy się języka angielskiego.        W 1996 r otrzymujemy z KRUSu ze Sztumu pierwszy komputer PC. Od tego roku systematycznie powiększa się ilość komputerów w naszej szkole. Są coraz lepsze. Razem z p. Jarosławem Krupskim jeździmy do zakładów pracy i zbieramy wycofywane, lecz sprawne komputery.  W 1998 r uczniowie klas 8 zamiast techniki uczą się elementów informatyki.       We wrześniu 1999 r w miejsce Szkoły Podstawowej w Jegłowniku powołano Zespół Szkół w Jegłowniku w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte oraz Gimnazjum. W grudniu 1999 r otrzymujemy z MEN pracownię internetową.        Mijają dwa lata i Rada Gminy Gronowo Elblaskie podejmuje decyzję o przeniesieniu Gimnazjum w Jegłowniku do nowego budynku w Gronowie Elblaskim. Następuje rozwiązanie Zespołu Szkół w Jegłowniku. Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Obr. Westerplatte w Jegłowniku zostaje p. mgr Ewa Okinczyc, a wicedyrektorem – mgr Jarosław Krupski.         Szkoła ładnieje. Remontowane są klasy, korytarze oraz sala gimnastyczna. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu wymieniamy prawie wszystkie okna w szkole.        W październiku 2005 r otrzymujemy z MEiN nową pracownię internetową. Komputery z porzedniej trafiają do klas I-III , biblioteki oraz do nauczycieli klas starszych. Niestety niż demograficzny dotyka naszą gminę. Wójt podejmuje decyzję o likwidacji stanowisk wicedyrektorów w szkołach. Odchodzą ze szkoły kolejni nauczyciele. Rok szkolny 2006/2007 zaczniemy z 11 klasami liczącymi od 27 do 31 uczniów.