Plan pracy przedszkola

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  DLA  DZIECI  3,4 i 5 letnich.

6.30–8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00–8.15 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

 8.15–8:30 Przygotowanie do śniadania.

 8.30–9.00 Śniadanie.

 9.00–10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.00–11.15 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11.15–11.30 Przygotowanie do obiadu.

 11.30–12.00 Obiad.

12.00–13.30 Leżakowanie.

 14.15–14.30 Przygotowanie do podwieczorku.

 14.30–14.45 Podwieczorek.

 14.45–16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

 

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  DLA  DZIECI  5-6 letnich

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 8.00  DO 13.00

6.30–8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00–8.30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.30–8.40 Ćwiczenia poranne.

8.40–8.50 Przygotowanie do śniadania.

8.50–9.20 Śniadanie.

9.20–10.40 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

 10.40–11.30 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku,) lub w sali;  ćwiczenia gimnastyczne.

 11.30–11.45 Przygotowanie do obiadu.

11.45–12.15 Obiad.

12.15–12.30 Ćwiczenia relaksacyjne.

12.30–14.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14.00–14.30 Przygotowanie do podwieczorku.

14.30–14.45 Podwieczorek.

14.45–16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.  Ewentualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.