Biblioteka

ROK szkolny 2018/19

Akcja ” Pytanie na dziś „

48413152_335419227277361_7747424096295583744_n

Andrzejki

48376543_370684623738114_6574893257073885184_n

Dzień Pluszowego Misia

48408862_319706141978329_7736929962183098368_n48378590_270708513803229_7949147440194519040_n

48409403_2172372956423360_2629625909165948928_n48411234_530231600810485_4468229308967550976_n48424716_196604657860665_3330733441397293056_n

48429258_500984863727443_553035846052216832_n 48375804_2207717089500806_5854658246903595008_n 48404236_323490901832881_8527172990817796096_n 48375417_220264592235007_8995290976876494848_n

CZYTANIE  „ NA DYWANIE” – klasa 0

Nie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat,  odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając – nasza zerówka,  w ramach społecznej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”

48383594_604392696662006_5606301148832071680_n

Czytanie „na dywanie”.

Od października  2018r., w ramach realizowanego cyklu spotkań  z książką ,

dzieci w każdy wtorek, wysłuchają  ciekawych utworów.

Do akcji włączają się również inni pracownicy szkoły.

Jest to bardzo mile spędzony czas 🙂

                                   Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

 

Bibliotekarz:

Gabriela Wojciechowska

PREZENTACJA  o czytaniu

Prezentacja_o_czytaniu (2)

********************************************************

ROK szkolny 2017/18

„Randka w ciemno z książką” w szkolnej bibliotece.

28053782_1245641428869653_646821511_n 28053043_1245640798869716_1192858948_n 28053152_1245640678869728_1808693490_n 28052740_1245640575536405_1037152789_n 28052958_1245640428869753_138185033_n 28109467_1245640348869761_902944273_n

Pasowanie na czytelnika – styczeń 2018

klasa pierwsza

26647925_1215274848572978_1719935793_n 26637975_1215274571906339_2061005090_n 26648548_1215274138573049_192156947_n 26755645_1215273801906416_1800402358_n 26648044_1215273415239788_500553629_n 26694234_1215273028573160_954972696_n 26753996_1215272761906520_475859328_n

konkurs plastyczny

„Życzenia dla biblioteki”.

 Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Przedmiotem konkursu jest napisanie życzeń dla biblioteki z okazji

Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Prace plastyczne , które wpłynęły na konkurs biorą udział w głosowaniu do końca października .

20171027_08501320171027_084956 20171027_085001 20171027_085006

 ****************************

Dzień Chłopaka

 W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,
Nadeszła  pora, żeby się przekonać
Jak wiele zalet posiada męska część naszego grona
W szranki zaraz staną wybrani rycerze…

 Z okazji Dnia Chłopaka zaprosiliśmy do biblioteki szkolnej chętnych chłopców, aby  poddali się testowi znajomości marek samochodowych, umiejętności wiązania krawata czy wiedzy kulinarnej na temat ulubionych deserów.

Prawidłowe zawiązanie krawata przerosło umiejętności zawodników… ale nie wszystkich.

Mistrzem tej sztuki okazał się Piotr z klasy VII.

Wszystkim serdecznie gratulujemy… i zapraszamy za rok.

22292085_1143467405753723_920299601_n 22330970_1143467579087039_1596113688_n 22330689_1143467809087016_616980694_n 22264922_1143467915753672_26886740_n

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  ZESPOŁU SZKÓŁ W JEGŁOWNIKU

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
 2. a) uczniowie,
 3. b) nauczyciele zatrudnieni w szkole,
 4. c) inni pracownicy szkoły,
 5. d) rodzice uczniów.
 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez 5 dni w tygodniu, godziny pracy biblioteki

umożliwiają korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz po ich

zakończeniu i są ustalane w zależności od czasu pracy szkoły.

 1. Użytkownicy biblioteki zobowiązani są zapoznać się z postanowieniami Regulaminu zanim rozpoczną korzystanie ze zbiorów.
 1. Uczniowie szkoły są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 1. Każdy użytkownik biblioteki szkolnej zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych określonych przez nauczyciela bibliotekarza.
 1. Biblioteka udostępnia zbiory zgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. Do domu wypożyczane są książki na okres, który jest określony następująco:
 2. a) książki i wydawnictwa popularnonaukowe – na okres jednego miesiąca,
 3. b) podręczniki szkolne – na okres roku szkolnego,
 1. Księgozbiór podręczny jest wykorzystywany tylko w sposób prezencyjny, tj. na miejscu, lub na wniosek i odpowiedzialność nauczyciela, w klasie na lekcji, jako pomoc dydaktyczna.
 1. Na wniosek czytelnika bibliotekarz może przedłużyć czas wypożyczenia książek i innych materiałów bibliotecznych, o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników biblioteki.
 1. Każdy użytkownik może mieć wypożyczone w tym samym czasie najwyżej trzy książki – w tym jedną lekturę obowiązkową. Ograniczenie to nie dotyczy podręczników szkolnych. Większą ilość książek mogą wypożyczyć uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad itp.
 1. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo:
 2. a) wypożyczyć większą liczbę książek i innych materiałów bibliotecznych czytelnikom ściśle przestrzegającym regulamin biblioteki,
 3. b) pomniejszyć liczbę określoną w pkt. 9 czytelnikom łamiącym postanowienia regulaminu.
 1. Wszyscy uczniowie , którzy wypożyczyli książki w biblioteki szkolnej są zobowiązani do ich zwrotu przed zakończeniem roku szkolnego, w terminie ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza.
 1. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 1. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
 1. Wypożyczenia książki lub innych materiałów bibliotecznych można dokonać tylko osobiście. Nauczyciel dokonujący wypożyczenia materiałów potrzebnych mu do prowadzenia lekcji może zrobić to za pośrednictwem wyznaczonego do tego celu ucznia. Wtedy jednak nauczyciel odpowiada za wypożyczenie. Zostaje ono odnotowane na jego karcie. Wypożyczający w imieniu nauczyciela materiały uczeń zobowiązany jest do podania bibliotekarzowi swojego nazwiska i klasy.
 1. Nauczyciel bibliotekarz pilnuje przestrzegania zasad porządkowych we wszystkich pomieszczeniach biblioteki, które stanowią integralną całość. Na terenie biblioteki (a szczególnie w pomieszczeniu czytelni ) obowiązuje cisza. Nie wolno w bibliotece (a szczególnie w czytelni ) jeść i pić. W bibliotece nie przechowuje się też ubrań ani żadnych innych rzeczy osobistych uczniów.
 1. Nauczyciel bibliotekarz pomaga wszystkim użytkownikom w korzystaniu z biblioteki, a przede wszystkim :

-udziela pomocy w korzystaniu z warsztatu informacyjnego biblioteki,

-udziela informacji bibliotecznych i rzeczowych na zadany temat,

-pomaga w poszukiwaniu materiałów bibliotecznych,

-doradza w wyborach czytelniczych,

– rozwija indywidualne zainteresowania uczniów i promuje czytelnictwo,

 1. Każdy czytelnik jest zobowiązany do poszanowania i dbania o wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne, a w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia – do naprawienia szkody.
 1. Przez uszkodzenie książki oraz innych materiałów bibliotecznych rozumie się ich nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie, umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany książkę naprawić.
 1. Przez zniszczenie książki lub innych materiałów bibliotecznych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową książki lub innych materiałów bibliotecznych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 1. Za zniszczenie książki użytkownik zobowiązany jest :

-przekazać bibliotece nowo zakupiony egzemplarz zniszczonego dzieła,

-przekazać bibliotece inne, uzgodnione z bibliotekarzem dzieło, niezbędne dla biblioteki, wartości nie niższej niż wartość zniszczonego materiału bibliotecznego.