Bezpieczna droga do szkoły

 Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą , jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.

W ramach edukacji o bezpieczeństwie zaproszeni zostali policjanci , którzy   przedstawili zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły , pokazali niektóre znaki drogowe. Zademonstrowali , w jaki sposób należy bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych. Przypomnieli również o konieczności noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Największym zainteresowaniem cieszył się wśród dzieci radiowóz policyjny oraz demonstracja wszystkich znajdujących się w nim urządzeń.

Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci otrzymały różne odblaski i broszurki o ruchu drogowym ufundowane przez SKO.

Pogadanki na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowych zostały przeprowadzone przez policjantów we wszystkich klasach młodszych.Comments are Closed