Uczyli się udzielać pierwszej pomocy

Tuż przed końcem roku szkolnego

pod okiem koordynatora p. Emilii Boggero  dzieci z klas O-III uczyły   się

podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy : pozycji bocznej,

  resuscytacji krążeniowo-oddechowej

oraz jak przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia

i jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i osoby poszkodowanej.

Podobny obraz

dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav davedfedfedfedfedfedfedfedfedf

(Next Post) »

Comments are Closed