Zawody dla Afryki – projekt edukacyjny UNICEF

Celem projektu ” zaWODY dla Afryki ” jest kształtowanie wśród młodego pokolenia

postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.

Uczniowie na zajęciach religii dowiedzieli  się, jak

wygląda sytuacja dostępu do wody na świecie.

Ich zadaniem było stworzenie w grupach Kodeksu Oszczędzania Wody.

Zajęcia przeprowadziła p. Katarzyna Dziura

Oto wystawa niektórych prac :

dav dav dav

« (Previous Post)
(Next Post) »

Comments are Closed